Videoke

Aniya' pagpandu' ma Kitab Injil bang buwattingga hinang saga parhimpunan si Isa:

"Bang kam maglanggal maka pagkahibi parhimpunan Al-Masi, paggunahunbi bissala min Kitab, maka kalangan ginisan pamudjibi Tuhan. Magkalangan kam pamudjibi Tuhan, pamaheyabi iya, luwas min bowa'bi maka min deyom ataybi." (Epesos 5:19, Kitab Injil)

Aniya' na asal saga kalangan pasal Tuhan ma Sinama ma tahunan.  Aniya' isab saga kalangan baha'u.  Mbal kamemon saga parhimpunan bebeya'an ma si Isa bay anganaran kalangan itu atawa aniya' saga ata'u angalang atawa angorgan.  Angkan saga videoke itu, makatabang amandu' saga kalangan bo' tausal ma pagtimuk-timuk saga jama'a.


Bang kam bilahi lagi' makasayu paheka pasalan bang angay niusal kalangan ma pagpudji' ni Tuhan maka bang kam bilahi pakale ma saga kalangan itu kinalang, pehē' kam ni Kalangan Saga Ummat Tuhan Vol. 1 maka Kalangan Saga Ummat Tuhan Vol. 2.

 

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.