Pamulid ma si Isa Komek

Pamulid ma si Isa

(Angan-download komek kaseheꞌan)

Pamulid ma si Isa Ep1

Worksheet Download

Mapa saga lahat bay kalꞌngngan si Isa.

Paganad 1 Worksheet

Pamulid ma si Isa Ep2

 Worksheet Download

Paganad 2 Worksheet

Pamulid ma si Isa Ep3

 Worksheet Download

Paganad 3 Worksheet

Pamulid ma si Isa Ep4

 Worksheet Download

Paganad 4 Worksheet

Pamulid ma si Isa Ep5

Worksheet Download

Paganad 5 Worksheet