Usulan Kitab Sinama

Angay aniya' na saga Kitab itu ma bahasata?

Bay na tasalin Kitab Awal-Jaman maka Kitab Injil ma bahasa Sinama min bahasa Anggalis maka bay isab pinapasti' magsali' ma'anana maka saga kitab hē' ma bahasa Hibrani maka ma bahasa Girik. Aniya' saga bebeya'an si Nabi Isa, saga Kasamahan ma Sulu, Tawi-Tawi maka ma Sambuwangan ma labi dahatus tahun. Ya saga Kasamahan itu bay makatabang magsalin bo' aniya' Kitab ma Sinama.

Bang ma sulga' aniya' kono' saga ginisan a'a min kamemon bahasa ananglitan Tuhan ma bahasa sigām. Aniya' isab mudjijat ma waktu yampa kahōpan Rū Tuhan saga mulid si Isa min daka pilang'llaw pa'angkatna ni sulga'. Magnasihat sigām ni a'a magibuhan maka ginisan bahasa sigām sagō' kamemon sigam makahati. Angkan hatina saga kitab itu subay ma kamemon bangsa maka kamemon bahasa. Minsan Tuhan, magsinama isab!

Dahū makaluwas saga jūd min palman Tuhan ma 1966. Ma 1987, bay pinaluwas Kitab Injil.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.