Kalangan Pasal Tuhan ma Organ

"Pudjihunbi Tuhan", yuk dakayu' kalangan si Nabi Da'ud. "Kamemon taga napas subay magpudji ni Tuhan." Bang ma pandu' kalangan si Nabi Da'ud itu, panyap mulsiku indaginis subay ginuna magpamudji ma Tuhan. Tasulat mareyom palman, apanday kono' si Da'ud magbiyula. Si Mariyam isab, ya danakan si Nabi Musa, magtambul-tambul iya. Nabi kasehe'an isab kono' magbiyula, magsusuling, maka magtambul-tambul. Bang ma sulga' aniya' kono' manusiya' sampay mala'ikat magbiyula, magsuling, maka magtiyup-tiyup. Bang ma sulga' aniya' a'a min kamemon bangsa. Bang b'nnal ilu, magtagunggu' isab bahā' saga Bangsa Sama bang ma sulga' na kitam? Aniya' bahā' magkulintangan? Aniya' bahā' maggabbang? Bang buwattē' subay kapandayanta Bangsa Sama niusal pagpudji ni Tuhan hinabutam maitu masi ma dunya. Angkan makalasig saga kalangan min Global Recordings itu. Aniya' 12 kalangan bay tatangkap e' sigām, Bangsatam magorgan maka magkalang. Downloadunbi maitu.

Thumbnail image