8. Atotog Kasi-Lasa Tuhan

(Great is Thy Faithfulness)

1. Atotog lasanu, Mmaꞌku Tuhan.
Aseꞌnu mbal du kapindahan,
Tantu du ka Tuhan kapangandolan,
Min awal giꞌ ni kasaumulan.

  • Atotog lasanu, aseꞌnu iya du.
    Llaw ni llaw, taꞌndaꞌ bahaꞌu.
    Nijukup eꞌnu kamemon kabusku.
    Lasanu ma aku, atotog du.

2. Ma waktu pangꞌllaw, sampay pangulan,
Llaw, bulan, mariyataꞌ ayan,
Anaksiꞌ kamemon ma pasal Tuhan,
Tuhan landuꞌ ka kapangandolan.

3. Kaꞌampunan ma kamemon ummatnu,
Ingga asusa tabangannu du,
Kosog min kaꞌa niasahan eꞌku,
Pahalaꞌ min kaꞌa, ibu-ibu.

Share