7. Lasa Tuhan

(The Love of God)

1. Lasa Tuhan landuꞌ aponod,
Deyom heyana mbal tasukud.
Ma kamemon bangsa panopod,
Kalasahan siga toꞌod.
Lasa Tuhan landuꞌ aheya,
bay nilillaꞌ si Isa.
Bang manusiyaꞌ magparatsaya,
Apuwas du dusana.

  • Landuꞌ aponod lasa Tuhan,
    Lasana makahailan,
    Anatas ni kasaumulan,
    Sampay ma sulgaꞌ kitam.

2. Bang halam na waktu ma dunya,
Nsaꞌ na pagparintata,
Bang kiyamat, halam na dunya,
Anatas du in lasana.
Lasa Tuhan mbal tasipat,
Pinudji ma ahirat.
Makahailan ma malaikat,
Baldusahan talꞌkkat.

3. Bang in tahik tahinang dawat,
Boꞌ langit ya panulatan.
Ibu-laksaꞌ ya panulat,
In anulat kabangsahan.
Aubus du kamemon tahik,
Sampay in pagsulatan.
Mbal aubus in pagsulat,
Ma pasal lasa Tuhan.

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.